de arbodienst voor effectief verzuimmanagement

Inloggen Humannet  werkwijze arbodienst  Downloads  hoe werkt een arbodienst  Partners  effectief arbo  Contact


Arbotransparant - Dienstverlening - Sjabloon arbodienst effectieve arbodienstverlening

 

   

De USP's van Arbotransparant

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

De Unique Selling Points van Arbotransparant
 

  • Helderheid en transparantie

Helderheid en transparantie zijn de sleutelwoorden van Arbotransparant. Want dat is waar naar gevraagd wordt. Geen moeilijke constructies, maar een concrete werkwijze. Verzuimbegeleiding en verzuimmanagement is een kwestie van georganiseerde aandacht en doelgericht werken.
 

  • Goed en goedkoop gaan samen

Arbotransparant biedt bedrijven de mogelijkheid hun arbozorg en verzuimbegeleiding goed, deskundig en goedkoop te regelen. Zonder overigens alles uit handen te geven. U als bedrijf staat aan de knoppen en hebt de regie. Hoe kan het ook anders als u zelf verantwoordelijk bent?
 

  • Demedicaliserende aanpak

Het grootste deel van het verzuim is niet fysiek medisch van aard, maar gedragsgerelateerd.
Het als eerste inzetten van een arts is dan ook een mismatch. Arbotransparant zet daarom ook als eerste een arbeidsdeskundige in die de volle breedte kent en kan onderscheiden welke meldingen doorgaan naar de bedrijfsarts. En dan heeft u een prima bedrijfsarts die ook de tijd en aandacht heeft om goed te diagnosticeren.
 

  • Poortwachterproof en kennis Sociale Zekerheid

Arbotransparant medewerkers zijn gepokt en gemazeld in de Sociale Zekerheid. Hebben deels zeer recente UWV beoordelingservaring en kennen de materie van de Wet Verbeterde Poortwachter, WIA, WGA uitstekend. De werkproces is zo ingericht dat wij met u bewaken dat de afhandeling goed gaat conform wet- en regelgeving.
 

  • Reintegratie naar andere bedrijven

Arbotransparant heeft in haar zusterbedrijf Solutions! vpr een reintegratie specialist pur sang.
Gespecialiseerd in mensen met een beperking in werk worden medewerkers herplaatst bij andere bedrijven, in werk wat men wel kan doen. Succesvol werkzaam voor UWV en particuliere bedrijven en verzekeraars.
 

  • Regionaal sterke netwerken

Arbotransparant heeft samen met Solutions het label Werk!Poortwachtercentrum ontwikkeld en Poortwachtercentra opgericht op meerdere bedrijventerreinen.

Met een aantal arbodiensten die vanuit dezelfde opvatting werken is het label Regiopoortwachters gevormd (regiopoortwachter.nl) zodat dezelfde kwaliteit in sterke regionale verbanden over heel het land kan worden geleverdNeem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
 

  usp arbotransparant effectief arbobeleid effectief verzuimmanagement


werkwijze arbotransparant arbodienst arbo beleid
       
       
       
 

2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510