Effectieve arbodienst voor uw arbo beleid

Inlog Humannet de arbodienst Downloads arbo dienst Partners arbodienstverlening Contact


Home

 

   

Arbodienst Arbotransparant

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

 Informatiebeveiliging Humannet

   
20-04-2012
Arbotransparant werkt met een tweetal applicaties ten behoeve van verzuimregistratie. Internetapplicaties zoals in de branche gebruikelijk zijn.

In het kader van het onderzoek naar de bescherming van de privacy van de werknemers heeft Zembla TV onderzoek gedaan naar de veiligheid van de gebruikte systemen. Het systeem I.signaal van Verzuimsignaal bleek volledig “dicht”, echter het systeem Humannet zou “inbreekbaar” zijn. Dit ondanks de in het contract toegezegde veiligheid.

Wij hebben vanaf het moment dat daarvan bleek, door een bericht daarover van Humannet, onze klanten afzonderlijk geïnformeerd. Ook zijn voor alle bedrijven nieuwe passwords aangemaakt om op die manier een extra beveiliging aan te brengen, dat is hetgeen wij konden doen.

Het systeem zelf is van eigenaar VCD Humannet en deze heeft ons bericht dat er extra maatregelen zijn getroffen om inbreken tegen te gaan. Per brief van 19-04-2012 bericht men ons dat het systeem veilig en bruikbaar is.

Wij menen vooralsnog dat het systeem, gegeven deze toezegging, aan de eisen voldoet, doch wachten verdere testen af. In ieder geval zullen wij zoveel als mogelijk en zo snel als mogelijk doorschakelen naar het systeem dat veiliger en beter beschermd bleek. Omdat wij de regels voor privacy en medisch geheim hoog in het vaandel hebben staan menen wij die keuze op grond daarvan te moeten maken.
Het impliceert dat we in de komende week de nodige acties zullen uitvoeren op dit gebied en met alle aangesloten bedrijven opnieuw contact leggen.

Heeft u vragen over deze kwestie, neem dan contact met ons op.


  arbodienst arbodienst groningen de arbodienst


goede arbodienst arbodienst arbodienst, arbo dienst, arbodiensten
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact | Tel. 050-525 7510