de arbodienst voor effectief verzuimmanagement

Inlog Humannet arbodienstverlening Downloads arbodienstverlening Partners arbodienstverlening Contact


Arbotransparant - Arbodienstverlening - Helderheid en transparantie in Arbodienstverlening

 

   

Heldere, transparante arbodienstverlening

Home

Over ons
 
Arbodienstverlening

Maatwerk pakket
Regionaal pakket
Standaard pakket


Onze expertises
A&O Deskundige

Arbeidsdeskundige
Bedrijfsarts
Gezondheidmanagement
Poortwachter
Sociale zekerheid
Veiligheidskundige
Verzuimmanagement
Verzuimpreventie

Mobiliteitsdiensten
Mobiliteitsdienst
Detachering experts


Contact

 

 

 

Helderheid en transparantie
Daaraan is behoefte op het terrein van arbodienstverlening.

Arbotransparant biedt bedrijven een betaalbare en kwalitatief goede mogelijkheid om hun zaakjes te regelen. Uitgangspunten daarbij zijn: communicatie voorop, geen moeilijke toestanden, maar eenvoudig en goedkoop, geen onverwachte facturen of onduidelijke afspraken, dichtbij huis en goed geregeld aansluitend bij de wensen van de (individuele) bedrijven en natuurlijk alles “poortwachter-proof”.

Helderheid en transparantie zijn de sleutelwoorden van Arbotransparant. Want dat is waar naar gevraagd wordt, geen moeilijke constructen, maar concreet. Verzuimbegeleiding en –management is wat ons betreft dan ook een kwestie van georganiseerde aandacht en doelgericht werken. Arbotransparant biedt bedrijven de mogelijkheid hun arbozorg en verzuimbegeleiding goed, deskundig en goedkoop te regelen. Zonder overigens alles uit handen te nemen. U als ondernemer staat aan de knoppen en hebt de regie. Hoe kan het ook anders als u zelf verantwoordelijk bent!?

Arbotransparant is u van dienst met een gevarieerd menu uit een uitgebreid pakket van diensten, waar u van af neemt, wat u wilt. Je kiest wat past bij je eigen beleid! Arbotransparant werkt daarbij vanuit het principe van “partnership”, waarbij openheid, betrokkenheid, respect en consequent handelen van dienstverlener naar werkgever en werknemer uitgangspunten zijn. En daarbij past geen korte termijn aanpak en visie. Alleen op die manier krijg je grip op je verzuim en daarmee op de verzuimkosten.

Door de dienstverlening in hoge mate te demedicaliseren is een fundamenteel andere ingang gekozen. Tenslotte is 70% van de gepresenteerde ziekteklachten niet fysiekmedisch van aard, maar gedragsgerelateerd. En dat heeft bij Arbotransparant tot gevolg dat een niet-medicus, de arbeidsdeskundige, het eerste aanspreekpunt is. De topbedrijfsartsen worden als specialist ingezet: maar hebben dan ook echt de tijd en de aandacht om goed onderzoek te doen en zich in te leven in het bedrijfsbeleid.

Effectieve en Efficiënte dienstverlening.

Bij dreigend langdurig verzuim bieden we de werknemer topklasse medische diagnostiek en leiden de werknemer door voor een top behandeling bij de interventiepartners van Arbotransparant. En als het binnen het bedrijf niet verder gaat, dan zoeken we passend werk buiten het bedrijf. Arbotransparant heeft samen met haar zusterbedrijf Solutions!vpr Mobiliteitscentra ingericht binnen bedrijven, doet outplacement voor bedrijven en verricht mobiliteitswerk voor publieke opdrachtgevers als het UWV-Werkbedrijf in meerdere Mobiliteitscentra in het land.

Arbeidsdeskundigen reďntegreren werknemers in eigen werk of ander werk bij eigen of andere werkgever, stellen de loonwaarde vast, kennen de WIA schattingssystematiek zoals UWV SMZ die hanteert.

En dat alles tegen absoluut de laagste prijs,

Om dat te realiseren heeft Arbotransparant uitstekende interventiepartners en uitmuntende netwerken. Zowel op het gebied van behandelen als op de arbeidsmarkt. Betrokken en professioneel. Helder en Transparant. En betrouwbare innovatieve partners van bedrijven. Volledig gecertificeerd!

Bedrijven die zelf beleid willen voeren kunnen op deze wijze de meest voor hen passende dienstverlening krijgen conform een cafetariamodel.

Neem vrijblijvend contact op en informeer naar de mogelijkheden voor uw bedrijf.
 

  duidelijkheid arbodienst overzicht arbodienst eerlijke arbodienst


arbodienstverlening arbodienst
       
       
       
 

© 2001-2009 Arbotransparant BV  |  Contact  | Tel. 050-525 7510